Przechodzimy do praktyki

Być może z rozpędu czy też przyzwyczajenia przejście od razu do części praktycznej tego przewodnika wydało Ci się dobrym pomysłem. Jeśli tak się stało, to zachęcam Cię do przeczytania części teoretycznej, żeby dowiedzieć się jaki miałem cel pisząc ten przewodnik i jakie powinny być Twoje oczekiwania w stosunku do tego co tu znajdziesz.

Co będziemy robić?

Jak to co? Kodować w Pythonie! :)

W świecie dokumentacji do oprogramowania, istnieje wiele miejsc, gdzie tradycyjne "kopiuj-wklej" można potencjalnie zastąpić jakimś automatycznym rozwiązaniem, które odwali za nas brudną robotę.

Wyobraź sobie taki scenariusz. Dostajesz przydział do projektu, w którym będziesz bardzo blisko współpracować z programistami. Ustaliliście na samym początku, że za każdym razem kiedy programista zrobi zmianę w kodzie, która musi zostać udokumentowana, doda do folderu docs plik tekstowy z opisem zmian. Plik będzie miał taką nazwę jak numer historyjki w systemie do śledzenia zadań. Na przykład, jeśli historyjka ma numer PROJ-102 i została stworzona po to, żeby programista naprawił błąd powodujący, że aplikacja zawieszała się na kilka sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran, to programista w repozytorium z kodem doda plik docs\PROJ-102.txt, w którym będzie taka informacja.

PROJ-102.txt

Naprawiliśmy błąd, który powodował, że aplikacja zawieszała się na kilka sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran przez co stawało się niewidoczne.

Co kilka tygodni zespół publikuje nową wersję aplikacji wraz z aktualną dokumentacją, której częścią są release notes (noty wydania). Treść, która trafia do release notes pochodzi z plików tekstowych, które dodają programiści kiedy zmieniają kod. Twoim zadaniem, jako Tech Writera, jest sprawdzanie informacji w tych plikach, poprawianie ich, a na końcu wygenerowanie pliku HTML z gotowymi notami. Jest to prosty plik z tabelką przedstawiającą zmiany w aplikacji. Chodzi o coś takiego.

Numer zgłoszeniaOpis
PROJ-102Naprawiliśmy błąd, który powodował, że aplikacja zawieszała się na kilka sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran przez co stawało się niewidoczne.
PROJ-101Dodaliśmy nową funkcję, która pozwala na szybkie pobieranie zasobów sieciowych.

Nie chcesz generować pliku HTML poprzez ręczne przeklejanie informacji z plików tekstowych i potem wprowadzanie pozostałych poprawek, dlatego szukasz bardziej sprytnego rozwiązania. Chcesz swój czas i energię przeznaczyć głównie na ulepszanie informacji, które dostarczają Ci programiści, a proces publikowania końcowego pliku chcesz przekazać maszynie.

I to właśnie będzie nasz cel, który będziemy krok po kroku realizować w kolejnych sekcjach. Zbudujemy razem przykładowy generator treści, który pobiera informacje z plików tekstowych, a następnie generuje docelowy plik HTML na podstawie szablonu.

Co nam będzie potrzebne?

Starałem się ograniczyć liczbę potrzebnych komponentów do minimum, żebyśmy mogli przejść jak najszybciej do kodowania. Jednak pewnych rzeczy nie da się pominąć, dlatego będziesz potrzebować takiego oprogramowania.

Python

Pythona trzeba zainstalować. W niektórych systemach operacyjnych, może już być zainstalowany, ale istnieje spora szansa, że nie będzie to wersja, której potrzebujemy. A będziemy potrzebować wersji 3.7 lub nowszej.

Instalatory znajdziesz na oficjalnej stronie Pythona (https://www.python.org/). Możesz też zainstalować Pythona poprzez menedżera paczek w swoim systemie operacyjnym. Kolejną opcją jest użycie narzędzia pyenv (https://github.com/pyenv/pyenv). W przypadku Windowsa możesz także skorzystać z instalacji poprzez Microsoft Store.

Wybierz dogodną dla siebie metodę instalacji. Jeśli napotkasz jakieś problemy to najlepiej poproś o pomoc kogoś kto ma doświadczenie z Pythonem albo poszukaj informacji w internecie. Biorąc pod uwagę liczbę systemów operacyjnych, potencjalna liczba problemów z instalacją jest spora, dlatego nie byłbym w stanie pokryć w tym przewodniku każdej możliwej ścieżki.

Bez względu na to jaką wybierzesz metodę instalacji, zwróć uwagę, żeby dodać Pythona do zmiennych środowiskowych, czyli przypisać komendę python do Pythona 3, którego zainstalujesz. Robi się to różnie w zależności od systemu operacyjnego i sposobu instalacji. Na przykład, jeśli instalujesz Pythona na Windowsie za pomocą instalatora pobranego z oficjalnej strony Pythona, na jednym z ekranów będziesz mieć opcję, żeby dodać Pythona do zmiennych środowiskowych (PATH).

Edytor tekstowy

Możesz użyć jakiegokolwiek edytora tekstowego, żeby kodować w Pythonie. Jednak zachęcam Cię do skorzystania z edytora, który wspiera Pythona. Ułatwi Ci to znacznie życie, bo taki edytor podpowie Ci podczas pisania jakie masz opcje, automatycznie sformatuje Twój kod i da Ci znać jeśli coś będzie nie tak. Na szczęście nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedniego edytora, który jest darmowy. Nie chcę Ci narzucać niczego, ale w momencie pisania tego przewodnika popularnym i darmowym edytorem, który oferuje wsparcie dla Pythona jest Visual Studio Code od Microsoftu (https://code.visualstudio.com/). Może ta opcja będzie dla Ciebie odpowiednia.

Oprócz edytorów, możesz skorzystać z bardziej zaawansowanej opcji, czyli IDE (ang. integrated development environment). Przykładem może być PyCharm od JetBrains (https://www.jetbrains.com/pycharm/). Jednak na nasze potrzeby jest to za dużo. Nauczenie się obsługi IDE przyniesie Ci korzyści, ale na późniejszym etapie nauki Pythona. Na tym etapie, polecam edytor tekstowy.

Kodowanie czas zacząć

Mam nadzieję, że instalacja Pythona i edytora nie przysporzyły Ci problemów i że Twój zapał jest taki sam albo większy jak w momencie rozpoczęcia czytania tego przewodnika. Skoro mamy już wszystko gotowe to zabieramy się do pracy.

Będziemy krok po kroku budować naszą aplikację. Pomimo tego, że ten przewodnik jest napisany w języku polskim i nasze pliki tekstowe zawierają w sobie polski tekst, to nasz kod będziemy pisać po angielsku. Być może wyda Ci się to dziwne, ale według mnie jest to bardziej naturalne i powszechne. Poza tym, dzięki temu, Twój kod będzie mógł bywać w świecie, bo Twoi anglojęzyczni znajomi też będą w stanie go zrozumieć.

Jeśli chcesz od razu skoczyć na głęboką wodę albo po prostu jesteś ciekaw co tu się wydarzy, przejdź do sekcji Gotowa aplikacja.

Krok 1: Stwórz folder dla generatora

W dogodnej lokalizacji na swoim dysku, stwórz folder rel_notes_generator. W tym folderze będziemy dodawać kolejne zasoby potrzebne nam do zbudowania generatora.

Krok 2: Dodaj przykładowe pliki tekstowe

Stwórz folder rel_notes_generator\input, a w nim dodaj dwa pliki tekstowe, PROJ-101.txt i PROJ-102.txt, z taką zawartością jak widać poniżej. Tymi plikami "nakarmimy" nasz generator. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić czy działa tak jak tego chcemy.

PROJ-101.txt

Dodaliśmy nową funkcję, która pozwala na szybkie pobieranie zasobów sieciowych.

PROJ-102.txt

Naprawiliśmy błąd, który powodował, że aplikacja zawieszała się na kilka sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran przez co stawało się niewidoczne.

Krok 3: Stwórz szablon dla pliku HTML

Mamy już pliki tekstowe, z których pobierzemy treść naszych not wydania. Teraz potrzebujemy jeszcze szablonu, do którego wstawimy informacje pobrane z plików tekstowych. Stwórz plik rel_notes_generator\release_notes_template.html z takim kodem HTML.

release_notes_template.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Noty wydania</title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<th>Numer zgłoszenia</th>
<th>Opis</th>
</tr>
$release_notes
</table>
</body>
</html>

Ten prosty plik zawiera tabelkę, która póki co ma tylko jeden wiersz z dwoma kolumnami (Numer zgłoszenia i Opis) oraz tajemniczy element $release_notes. Jest to element zastępczy, który zostanie zamieniony przez nasz generator na informacje pobrane z plików tekstowych. W kroku 5 poznasz komponent Pythona, który będzie w stanie zrobić użytek z tego elementu.

Krok 4: Stwórz plik dla kodu generatora

Stwórz plik rel_notes_generator\rel_notes_generator.py. Pliki zawierające kod Pythona mają rozszerzenie .py. W tym pliku będzie znajdował się kod dla naszego generatora, który napiszemy w kolejnych krokach.

Krok 5: Dodaj linki do potrzebnych komponentów Pythona

Python zawiera w sobie bogaty zestaw gotowych komponentów, z których możemy korzystać od razu bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Ten zestaw nazywa się The Python Standard Library. Żeby móc skorzystać z jakiegoś komponentu musimy go zaimportować w naszej aplikacji, czyli tak jakby dodać do niego link. Możemy to zrobić wpisując:

import nazwaKomponentu

albo

from nazwaKomponentu import nazwaElementu

Różnica jest taka, że w pierwszym sposobie importujemy cały komponent a w drugim tylko określone elementy, których akurat potrzebujemy.

Nasz generator będzie korzystał z trzech elementów, które są w trzech różnych komponentach. Dlatego na początku naszego kodu w pliku rel_notes_generator.py musimy dodać takie linijki.

rel_notes_generator.py

from string import Template
from pathlib import Path
from shutil import rmtree

Z komponentu string importujemy element Template, który pozwala na obsługę szablonów. Będzie on nam potrzebny, żeby odpowiednio opakować informacje pobrane z plików tekstowych i potem je podstawić w odpowiednie miejsce w szablonie HTML. Jak pamiętasz, w kroku 3 pojawił się element zastępczy $release_notes. Dodaliśmy go do naszego szablonu po to, żeby komponent Template wiedział gdzie ma wstawić właściwe informacje.

Z komponentu pathlib importujemy element Path, dzięki któremu w elegancki sposób będziemy mogli ustawić w naszej aplikacji ścieżki do potrzebnych zasobów.

Z komponentu shutil importujemy element rmtree, który pozwala na usuwanie folderów, nawet jeśli nie są puste.

Krok 6: Ustaw ścieżki do potrzebnych zasobów

W naszym generatorze musimy ustawić trzy ścieżki w taki oto sposób.

rel_notes_generator.py

current_dir = Path(__file__).parent
input_dir = current_dir / 'input'
output_dir = current_dir / 'output'

Zanim przejdę do wyjaśnienia o co dokładnie tutaj chodzi, wspomnę tylko, że zmienne w Pythonie tworzymy poprzez przypisanie jakiejś wartości do nazwy. Na przykład, jeśli chciałbym stworzyć zmienną name, która będzie przechowywać w sobie moje imię i nazwisko, to muszę zrobić to tak.

name = 'Michał Skowron'

W Pythonie możesz używać zarówno pojedynczych ('') jak i podwójnych ("") cudzysłowów.

Ale wróćmy do naszych ścieżek. Na początku, ustawiamy current_dir czyli ścieżkę do folderu, w którym znajduje się nasz plik rel_notes_generator.py. Robimy to za pomocą elementu __file__ dostępnego w Pythonie. Ten element przechowuje ścieżkę do pliku. Dodając .parent mówimy Pythonowi, że chcemy w naszej zmiennej zapisać nie ścieżkę do naszego pliku, tylko do folderu, w którym nasz plik się znajduje.

Pewnie zastanawiasz się po co jest nam to potrzebne? Jest to ogólnie dobra praktyka. Korzystając z niej ułatwiamy sobie życie, bo nie musimy na sztywno wpisywać ścieżki do naszego pliku. Dzięki temu nie ma znaczenia gdzie znajduje się nasz plik rel_notes_generator.py, bo Python sam sobie rozwiąże tę ścieżkę. Ta ścieżka jest naszym punktem wyjścia dla kolejnych ścieżek. Na jej podstawie budujemy ścieżkę do folderu input, w którym trzymamy pliki tekstowe i do folderu output, w którym zapisujemy nasz końcowy plik HTML.

Możliwe, że zastanawiasz się teraz czy nie dałoby się tego zrobić prościej i uniknąć tej szamanerii. Dałoby się, ale niekoniecznie byłoby to lepsze rozwiązanie. Gdybyśmy nie skorzystali z elementu __file__, musielibyśmy ustawić ścieżki "na piechotę". Wyobraź sobie, że Twój plik rel_notes_generator.py znajduje się w C:\my-apps\rel_notes_generator. Więc ustawiasz ścieżki na sztywno w taki sposób.

current_dir = 'C:\my-apps\rel_notes_generator'
input_dir = current_dir + '\' + 'input'
output_dir = current_dir + '\' + 'output'

Takie rozwiązanie na pierwszy rzut oka może Ci się wydawać całkiem w porządku, ale niestety niesie ze sobą parę problemów. Generator będzie działał tylko wtedy jeśli:

 • Uruchomimy go na Windowsie
 • Nasz folder projektu będzie nazywał się rel_notes_generator i będzie znajdował się w C:\my-apps.

Jeśli zmienimy nazwę folderu projektu albo przeniesiemy go w inne miejsce, to nasz generator przestanie działać. To dość spore ograniczenia, których możemy uniknąć stosując komponent pathlib i ścieżkę do folderu projektu, która sama się automatycznie rozwiązuje.

Krok 7: Dodaj funkcję do wyciągania informacji z plików źródłowych

Teraz dodamy naszą pierwszą funkcję.

Funkcja w kodzie to nic innego jak kawałek kodu, który wykonuje jakąś operację. Będzie nam ona potrzebna, żeby z naszych plików tekstowych pobrać ich nazwę i zawartość.

Dodaj do pliku rel_notes_generator.py następujący kod.

rel_notes_generator.py

def get_release_notes(source_dir):
rel_notes = {}
for file in source_dir.glob('*.txt'):
rel_note_id = file.stem
with file.open() as f:
rel_note_text = f.read()
rel_notes[rel_note_id] = rel_note_text
return rel_notes

W Pythonie, tworzymy funkcję za pomocą słowa def. Następnie podajemy nazwę funkcji i opcjonalnie w nawiasie określamy parametry, które funkcja przyjmuje.

W naszym wypadku funkcja nazywa się get_release_notes. Żeby mogła wykonać poprawnie swoje zadanie, musimy podać jej ścieżkę do folderu, w którym znajdują się pliki tekstowe (source_dir).

Pierwsze koty za płoty. Idziemy dalej. Nasza funkcja ma za zadanie przejść przez wszystkie pliki i zebrać z nich nazwę i zawartość. Zgodnie z tym co zostało ustalone z programistami w Twoim projekcie, nazwa pliku to numer zgłoszenia, a zawartość to opis wprowadzonych zmian w kodzie aplikacji. W związku z tym, wygodnie będzie nam zapisać informacje zebrane przez naszą funkcję w formie słownika (dict), czyli takiego zbioru elementów klucz: wartość. W Pythonie, słownik to jeden z najważniejszych typów danych, który jest bardzo często używany.

W naszym wypadku, taka para będzie wyglądać tak: numer zgłoszenia: opis zmian. Na początku dodajemy zmienną rel_notes, która będzie przechowywać pusty słownik ({}). Potem ten pusty słownik wypełnimy danymi, które nasza funkcja zbierze.

W folderze może znajdować się więcej niż jeden plik tekstowy, więc musimy zrobić pętlę, która przejdzie po wszystkich plikach. Innymi słowy, mówimy Pythonowi, żeby dla każdego pliku (for file), który ma rozszerzenie TXT (in source_dir.glob('*.txt')):

 1. W zmiennej rel_note_id zapisał nazwę pliku (file.stem).
 2. Otworzył plik (with file.open() as f) i w zmiennej rel_note_text zapisał jego zawartość, którą pobrał (f.read()).
 3. Do słownika dodał parę z numerem zgłoszenia i opisem zmian (rel_notes[rel_note_id] = rel_note_text).

Kiedy pętla przejdzie po wszystkich plikach, funkcja zwróci nam wypełniony słownik (return rel_notes). W naszym testowym środowisku, funkcja zwróci nam taki słownik:

{'PROJ-101': 'Dodaliśmy nową funkcję, która pozwala na szybkie pobieranie zasobów sieciowych.', 'PROJ-102': 'Naprawiliśmy błąd, który powodował, że aplikacja zawieszała się na kilka sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran przez co stawało się niewidoczne.'}

Na tym etapie, tylko stworzyliśmy nową funkcję, ale jeszcze jej nie uruchomiliśmy. To zrobimy dopiero później.

Krok 8: Dodaj funkcję generującą wiersze tabeli

W poprzednim kroku zrobiliśmy całkiem sporo, ale to dopiero początek. Potrzebne nam będą jeszcze inne funkcje, żeby nasza aplikacja zrobiła wszystko co to chcemy, czyli stworzyła dla nas plik HTML z notami wydania.

W tym kroku dodamy funkcję i prosty szablon, który pozwoli nam przerobić słownik na fragment kodu HTML. Będą to wiersze tabeli, które podstawimy w kolejnych krokach do naszego szablonu HTML. Jak pamiętasz, szablon przygotowaliśmy w kroku 3.

Na początek, dodaj taki mały szablon.

rel_notes_generator.py

rel_note_template = Template('''<tr>
<td>$id</td>
<td>$description</td>
</tr>
''')

Szablon ma w sobie dwa elementy zastępcze, $id i $description, które będziemy zamieniać odpowiednio na klucz i wartość ze słownika. Potrójny cudzysłów (''' lub """) służy do tworzenia łańcuchów znaków, które zajmują więcej niż jedną linijkę. Dla łańcuchów znaków, które nie wykraczają poza jedną linijkę używa się pojedynczego cudzysłowu (' lub ").

Następnie dodaj kolejną funkcję.

rel_notes_generator.py

def generate_release_notes(release_notes):
rel_note_table_rows = ''
for id, description in release_notes.items():
rel_note_table_rows += rel_note_template.substitute(
id=id, description=description)
return rel_note_table_rows

Jej zadaniem będzie przekształcenie słownika we fragment kodu HTML. W poprzednim kroku analizowaliśmy poszczególne części składowe funkcji, więc pewnie ta funkcja nie jest już dla Ciebie wielką niewiadomą. Jednak dla porządku przejdźmy po tym co się tutaj dzieje.

Nasza funkcja o nazwie generate_release_notes przyjmuje jako parametr słownik (release_notes), w którym są pary numer zgłoszenia: opis zmian.

Na początku, tworzymy zmienną rel_note_table_rows, której wartość to pusty tekst (''). W tej zmiennej zapiszemy nasze wiersze tabeli HTML, które wygenerujemy za pomocą naszego szablonu rel_note_template.

Następnie, mówimy Pythonowi, żeby dla każdej pary (for id, description) w słowniku (release_notes.items()):

 1. Wziął szablon rel_note_template i podmienił w nim element zastępczy $id na id ze słownika (czyli numer zgłoszenia) i zamienił element zastępczy $description na description ze słownika. Innymi słowy pobieramy ze słownika numer zgłoszenia i opis zmian i wstawiamy je do szablonu (rel_note_template.substitute(id=id, description=description)).
 2. Dodał wygenerowany wiersz tabeli HTML do zmiennej, którą stworzyliśmy na początku (rel_note_table_rows +=).

Kiedy pętla przejdzie po wszystkich parach w słowniku, funkcja zwróci nam zmienną z gotowymi wierszami tabeli (return rel_note_table_rows). W naszym testowym środowisku, funkcja zwróci nam taki kod:

<tr>
<td>PROJ-101</td>
<td>
Dodaliśmy nową funkcję, która pozwala na szybkie pobieranie zasobów
sieciowych.
</td>
</tr>
<tr>
<td>PROJ-102</td>
<td>
Naprawiliśmy błąd, który powodował, że aplikacja zawieszała się na kilka
sekund, a następnie okno aplikacji przesuwało się poza ekran przez co
stawało się niewidoczne.
</td>
</tr>

Dla przypomnienia dodam, że tak jak w poprzednim kroku, tylko stworzyliśmy nową funkcję, ale jeszcze jej nie uruchomiliśmy. To zrobimy dopiero później.

Krok 9: Dodaj funkcję zapisującą końcowy plik HTML

To już ostatnia funkcja, której potrzebujemy. Jej zadaniem jest podstawienie wierszy tabeli do szablonu pliku HTML, a następnie zapisanie końcowego pliku HTML z notkami wydania. Dodaj taki kod do pliku rel_notes_generator.py.

rel_notes_generator.py

def write_release_notes(release_note_rows, target_dir):
if target_dir.exists():
rmtree(target_dir)
target_dir.mkdir()
with Path('release_notes_template.html').open() as rnt:
file_template = Template(rnt.read())
with (target_dir / 'release_notes.html').open('w') as rn:
rn.write(file_template.substitute(release_notes=release_note_rows))

Na początku funkcja sprawdza czy folder docelowy, w którym zapiszemy końcowy plik już istnieje (target_dir.exists()). Jeśli tak, to najpierw go kasuje (rmtree(target_dir)). Następnie, funkcja tworzy folder docelowy (target_dir.mkdir()). Te wszystkie kroki możemy wykonać w łatwy sposób dzięki komponentom pathlib i shutil, które zaimportowaliśmy w kroku 5.

Po przygotowaniu folderu docelowego, funkcja otwiera plik szablonu HTML (with Path('release_notes_template.html').open() as rnt) po czym przypisuje zawartość szablonu do zmiennej file_template (file_template = Template(rnt.read())).

Następnie, funkcja tworzy pusty plik końcowy o nazwie release_notes.html (with (target_dir / 'release_notes.html').open('w') as rn). Ostatnia część to zamiana w szablonie HTML elementu zastępczego $release_notes na właściwe wiersze tabeli i zapisanie tego kodu HTML do pliku końcowego (rn.write(file_template.substitute(release_notes=release_note_rows))).

Funkcja jest dość krótka, ale całkiem sporo się tutaj wydarzyło. To jest właśnie jedna z zalet Pythona - zwięzła i czytelna składnia, dzięki której można na niewielkiej przestrzeni zawrzeć całkiem sporo logiki.

Tak jak poprzednio, na razie tylko zdefiniowaliśmy funkcję. Teraz musimy ją jeszcze uruchomić.

Krok 10: Ostatnie szlify

To już ostatnia prosta. Właściwie mamy już wszystko co nam potrzebne. Teraz pozostaje nam uruchomić nasze funkcje.

Żeby to zrobić, dodaj taki kod.

rel_notes_generator.py

if __name__ == '__main__':
collected_release_notes = get_release_notes(input_dir)
generated_table_rows = generate_release_notes(collected_release_notes)
write_release_notes(generated_table_rows, output_dir)

Pierwsza linijka, if __name__ == '__main__', wygląda dość enigmatycznie. W Pythonie w taki sposób określamy, że dany fragment kodu ma zostać uruchomiony tylko jeśli wywołamy plik .py jako skrypt z linii komend. Dzięki temu, ten fragment kodu nie zostanie wywołany jeśli zaimportujemy nasz plik .py do innego pliku. Zapewne to wszystko brzmi dość zagadkowo, dlatego postaram się to rozjaśnić na przykładzie.

Kod naszego generatora znajduje się w pliku rel_notes_generator.py. W większości przypadków będziesz uruchamiać generator z linii komend jak skrypt za pomocą polecenia python rel_notes_generator.py. Kiedy to zrobisz, część kodu, która znajduje się pod if __name__ == '__main__' zostanie wykonana. Czyli wszystko się zgadza, to jest właśnie to o co nam chodzi.

Po pewnym czasie, stworzysz kolejny generator, który będzie miał trochę inne funkcje niż generator, który stworzyliśmy wspólnie. Jednak pewne części będą takie same. Żeby nie pisać tego samego kodu jeszcze raz, możesz zaimportować rel_notes_generator.py do swojego nowego generatora w taki sam sposób jak importowaliśmy komponenty w kroku 5. W tej sytuacji chcesz tylko zaimportować funkcje z generatora, ale nie chcesz, żeby się uruchomiły. O tym kiedy je uruchomić, zdecydujesz w odpowiedniej części swojego nowego generatora. I właśnie użycie if __name__ == '__main__', powoduje że funkcje się nie uruchomią. Podczas importu funkcji, wszystko co znajduje się poniżej tej linijki nie wykona się.

Skoro już wiemy po co nam ten enigmatyczny fragment kodu, zobaczmy co znajduje się pod nim. Najpierw, uruchamiamy funkcję get_release_notes na folderze input, czyli tam gdzie mamy nasze testowe pliki tekstowe. Dla przypomnienia, funkcja wyciągnie nam nazwy i zawartość plików tekstowych. Wynik uruchomienia funkcji przypisujemy do zmiennej collected_release_notes. Następnie, uruchamiamy funkcję generate_release_notes, która stworzy nam wiersze tabeli HTML z zawartości plików tekstowych, którą trzymamy w zmiennej collected_release_notes. Wygenerowane wiersze tabeli przypisujemy do zmiennej generated_release_notes. Ostatnia operacja, to uruchomienie funkcji write_release_notes, która zapisze to co mamy w zmiennej generated_release_notes do końcowego pliku HTML.

Nasze noty wydania są gotowe!

Gotowa aplikacja

Udało się nam przejść przez wszystkie etapy tworzenia generatora. Poniżej kompletny kod naszej aplikacji.

rel_notes_generator.py

from string import Template
from pathlib import Path
from shutil import rmtree
current_dir = Path(__file__).parent
input_dir = current_dir / 'input'
output_dir = current_dir / 'output'
rel_note_template = Template('''<tr>
<td>$id</td>
<td>$description</td>
</tr>
''')
def get_release_notes(source_dir):
rel_notes = {}
for file in source_dir.glob('*.txt'):
rel_note_id = file.stem
with file.open() as f:
rel_note_text = f.read()
rel_notes[rel_note_id] = rel_note_text
return rel_notes
def generate_release_notes(release_notes):
rel_note_table_rows = ''
for id, description in release_notes.items():
rel_note_table_rows += rel_note_template.substitute(
id=id, description=description)
return rel_note_table_rows
def write_release_notes(release_note_rows, target_dir):
if target_dir.exists():
rmtree(target_dir)
target_dir.mkdir()
with Path('release_notes_template.html').open() as rnt:
file_template = Template(rnt.read())
with (target_dir / 'release_notes.html').open('w') as rn:
rn.write(file_template.substitute(release_notes=release_note_rows))
if __name__ == '__main__':
collected_release_notes = get_release_notes(input_dir)
generated_table_rows = generate_release_notes(collected_release_notes)
write_release_notes(generated_table_rows, output_dir)

Jak uruchomić generator?

W kroku 10, pojawiła się już informacja jak wywołać plik .py z linii komend. Jednak dla porządku, zamieszczam informację jak uruchomić generator:

 1. Otwórz linię komend.

 2. Przejdź do folderu rel_notes_generator.

 3. Uruchom poniższą komendę.

  python rel_notes_generator.py

  W folderze output pojawi się plik release_notes.html z gotowymi notami wydania.

W zależności od tego w jaki sposób Python został zainstalowany na Twoim komputerze, komenda może się różnić. Na przykład, jeśli Python 3 nie został dodany do zmiennych środowiskowych Twojego systemu operacyjnego, może uruchomić się Python 2, który już wcześniej był zainstalowany na Twoim komputerze. W innym wypadku, komenda może w ogóle nie zostać rozpoznana. Możesz wtedy spróbować użyć komendy python3.