Skip to main content
?
projekty
[object Object]

Semantyczne testy w DITA (Python)

Semantyczne tagi w standardzie DITA pozwalają na na pisanie bardzo dokładnych testów dokumentacji. Na przykład możesz sprawdzić czy komenda (<codeblock>) zapisana w dokumentacji jest poprawna i czy przyniesie pożądany skutek (<result>).
[object Object]

Statyczna strona z dokumentacja do wielu API (Next.js + Redoc)

Zobacz przykład strony, która wyświetla zbiór specyfikacji OpenAPI. Redoc renderuje każdą ze specyfikacji. Next.js serwuje całość jako statyczną stronę.
[object Object]

Źródło tej strony (Docusaurus)

Podoba Ci się nasza strona? Chcesz stworzyć podobną? Strona opiera się o platformę Docusaurus i pliki Markdown. hest deployowana za pomocą Circle CI i hostowana na GitHub pages.