lista odcinków

#32 Tech Writer zatrudnia asystenta, czyli sztuczna inteligencja w służbie dokumentacji

00:00
/
00:00

Od dawna mówi się o tym, że maszyny zastąpią ludzi i zajmą ich miejsce jako korona stworzenia. Jednak zanim to nastąpi, możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do własnych celów. Przyglądamy się obecnie dostępnym modelom językowym, a szczególnie GPT-3, rozmawiamy o tym co potrafią i rozważamy jak można by je wykorzystać w tworzeniu dokumentacji technicznej.

Czy kodujący Tech Writer może zrobić ze sztucznej inteligencji swojego asystenta? Co mógłby robić taki asystent? Co jest najbardziej wartościowe w pracy Tech Writera, a które obowiązki warto cedować na algorytmy? Jak praktycznie się za to zabrać?

Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

Informacje dodatkowe:

Sztuczna inteligencja: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczna_inteligencja

Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3): https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3

OpenAI: https://openai.com/

"#9 Robot dokumentuje, czyli technical writing przyszłości": https://techwriterkoduje.pl/blog/2019/10/17/robot-dokumentuje

"#11 Robot dokumentuje część 2 - automatyzacja kontra ludzie": https://techwriterkoduje.pl/blog/2019/12/12/robot-dokumentuje-czesc-2

Layout generator: https://twitter.com/sharifshameem/status/1282676454690451457?s=20

Natural Language Shell: https://beta.openai.com/?app=productivity&example=4_2_0

Summarization: https://beta.openai.com/?app=content-consumption&example=5_2_0

Semantic search: https://beta.openai.com/?example=0_2_0

GitHub Copilot: https://copilot.github.com/

"Copilot writes a text-based game in Python": https://sandyuraz.com/blogs/copilot-game/

Pamięć tłumaczeniowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87_t%C5%82umaczeniowa

"Dear Mr. Robot", Marta Bartnicka & Wojciech Froelich (soap! 2018): https://www.youtube.com/watch?v=Q_if0yBogUQ

Techwriter.pl: http://techwriter.pl/

"Going from A to C, a Practical Approach to Semantic Search", Paweł Kowaluk: https://www.slideshare.net/PawelKowaluk/semantic-search-40766546

Repozytorium GPT-2 na GitHub: https://github.com/openai/gpt-2

Copyright © 2024 Tech Writer Koduje

Logo stworzone przez rad89